تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پایان نامه تعلیم وتربیت از دیدگاه امام جعفر صادق(ع) وامام رضا(ع)

rating
قیمت: 30,000 تومان

قابل ویرایش.161 صفحه. منابع و ضمیمه آماری دارد

منابع :

1-    مروج الذهب ، 3/212 .

2-    ابن شهرآشوب ، مناقب ، 2/147.

3-    یعقوبی ، 3/177.

4-    ابن شهر آشوب ،مناقب، 2/302.

5-    تا اینجا عبارت از « التهذیب » بود ،اما جملات بعد در کتاب " المجالس " جلد پنجم آمده است . ابن تیمیه در کتاب «التوسل و الوسیله » صفحه 52 چاپ دوم عبارتفوق را ضمن جمله ای طولانی آورده است .

6-    تهذیب ، 2/104.

7-    تهذیب التهذیب ، 2/104.

8-    موفق ، مناقب ابوحنیفه ، 1/173 ؛ جامع اساتید ابوحنیفه ، 1/222 ،ذهبی ؛ ذکره الحفاظ ، 1/157 .

9-    ملل ونحل ،1/272 ،چاپ دوم .

10-تهذیب ، 2/104.

11-مطالب السوؤل ، 2/55.

12-حلیه الاولیاء ، 3/192.

13-صفوه اصفوه ، 2/94 .

14-تذکره الخواص ، ص 351 .

15-سیدامین ،المجالس ، 5/209 .

16-مناهج التوسل ، ص 106 .

17-سند وبی ،رسائل جاحظ ، ص 106.

18-تقریب التهذیب ،ص68 .

19-غایه الاختصار ،ص 120.

20-اصواعق المحرقه ،ص 120

21-صحاح الاخبار ، ص 44 .

22-تاریخ ابن وردی .

23-ابن تغری بردی ،النجوم الزهراه ، 2/8 .

24-ش سامی ،قاموس الاعلام ، 3/1821 ، چاپ استانبول . این مطلب از متن ترکی آن ترجمه ونقل شد.

25-علی قاری ، شرح الشفاء 2/35 .

26-الجمع بین رجال الصحیحین ، 1/70 .

27-الأعلام ، 1/186 .

28-التحفه الأثنی عشریه ، ص 8 .

29-سویدی ، سبائک الذهب .

30-امیر علی ، تاریخ العرب ، ص 179 .

31-جواهرالکلام ،ص 13 .

32-تهذیب الاسماء ، 1/155.

33-شبلنجی ، نورالأبصار .

34-شرح المواهب ،1/51.

35-ابن خلکان وفیات الاعیان ، 1/327 .

36-یافعی ،مرآه الجنان ،1/304 .

37-مناوی ،الکواکب الدریه ، 1/94.

38-اتحاف الاشراف ،ص 54 .

39-الخلاصه ، ص 76 .

40-التشریع الأسلامی ، ص 263 .

41-جعفربن محمد ، ص 6 .

42-دائره المعارف ،6/468.

43-مقدمه کتاب الهفت و الأظله ، ص 15-16.

44-البدایه والنهایه ،11/51 .

45-ملل و نحل، شهرستاني، ج1، ص365.

46-وفايات‌الاعيان، شمس‌الدين‌بن خلكان، تحقيق احسان عباس، چاپ بيروت، ج1، ص327.

47-رسائل جاحظ، ص106، نهج‌البلاغه، ابن‌ابي الحديد معتزلي، ج15، ص189.

48-منظور دو سالي است كه ابوحنيفه در محضر امام جعفرصادق(علیه السلام) تلمذ كردند.

49-مختصرالتحفه‌الاثني‌عشريه، محمود شگري آلوسي، ص8.

50-مناقب آل‌ ابي‌‌طالب، ابن‌ شهر‌آشوب، ج3، ص396.

51-همان.

52-شهرستاني، ملل و نحل، ج1، ص365.

53-تاج‌المواليد، طبرسي، چاپ قم.

54-الامام‌الصادق(علیه السلام)، محمد ابو زهره، ص66.

55-تاريخ يعقوبي، ص268.

56-الاعلام قاموس تراجم، خيرالدين زركلي، ج2، ص126.

57-ذهبي سير اعلام النبلاء، ج6، ص420 .

58-الامام مالك حياته و عصره و أرائه، ابو زهره، ص104.

59-تذكره الحفاظ، ذهبي، ج1، ص66‌.

60-الامام الصادق(علیه السلام)، محمد ابو زهره، ص66.

61-الامام مالك حياته و عصره و آرائه، ابو زهره، ص77.

62-شعراء، 215.

63-امر به معروف و نهی از منکر/ خرمی مشگانی، ابراهیم/ انتشارات مرسل سال۱۳۸۲

64-محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، ترجمه حمید رضا شیخی، ج ۸، قم، دارالحدیث، ۱۳۸۱، ص ۱۹۲

65-دهخدا،  علی اکبر، لغتنامه ج۱۴، علی اکبر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۲، ص۵۵۰

66-اصفهانی، راغب، معجم مفردات الفاظ القرآن، بیروت، دارالسیاسیة، مدخل رب ص ۳۳۶

67-مصطفوی، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم، تهران، مؤسسة الطباعة و النشر، ۱۴۱۶، ذیل واژه «ربّ.

68-گاستون، میالاره، معنا و حدود علوم تربیتی، ترجمه علی محمد کاران، تهران، سمت، ۱۳۷۵، ص۱؛ مبانی و اصول آموزش و پرورش، غلامحسین شکوهی،ص۲۱

69-قرایی مقدم، امان الله، جامعه‏شناسى آموزش و پرورش، تهران، کتابخانة فروردین، ۱۳۷۵، ص۱۴

70-گاستون، میالاره، معنا و حدود علوم تربیتی، ص ۲و۳

71-اعرافی، علیرضا، کلیات فقه التربیه ،ج۱، قم، حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۷، ص۲۸

72-احمد زاده، محمدعالم، پدیده مهاجرت و پیامدهای تربیتی آن، مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی، ۱۳۸۶، صص ۸ تا ۱۲

73-رفیعی، بهروز، آراء دانشمندان مسلمان در تعلیم وتربیت ومبنای آن، قم، سمت، ۱۳۸۱، ص۲۶۷؛ سیدعلی حسینی زاده،‌ سیرة تربیتی پیامبر و اهل بیت ( نگرش بر آموزش با تأکید بر آموزش های دینی)،ص ۲۸

74-حاجی ده آبادی، محمدعلی، در آمدی بر نظام تربیتی اسلام، قم، دفتر تدوین متون درسی مرکز جهانی، ۱۳۷۷، ص ۱۲۹

75-  سوره نحل، آیة ۱۲۵

76-احسانی، محمد، روش های تربیتی انبیاء، (جزوه درسی) موسسه علوم انسانی جامعه المصظفی، ۱۳۸۵

77-اسراء، آیة ۳۶

78-عمید، حسن، فرهنک عمید،‌ ص ۳۳۶

79-اصول کافى: ج ۱، ص ۸۸ ، باب الکون و المکان.

80-اصفهانی، راغب، مفردات، ذیل واژه وعظ

81-طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ۱۲، ترجمه موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۷۴، ص۳۷۲

82-قرشی، باقرشریف، پژوهشی دقیق در زندگانی امام رضا علیه السلام، ۱۳۸۲،ص ۵۱ ؛ ابن بابویه، عیون اخبارالرضا، ج ۲، ص ۵۹۶

83-  طه، آیه ۳۹

84-  فتح، آیه ۲۹

85-انبیاء، آیه ۱۰۷

86-  شولتز، نظریه های شخصیت،  ترجمه یحیی سید محمدی، ص۱۲

87-مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار،  ‌ج ۴۹، ص ۱۰۲، (به نقل از: کافی، ج ۶، ص ۲۹۸).

88-  بحارالانوار،ج ۴۹، ص ۱۶۴ (به نقل از: عیون اخبارالرضا ، ج ۲، ص ۱۵۹).

89-ابن بابویه، صدوق، عیون اخبارالرضا، علی اکبر غفاری، ج ۲، ص ۴۹۸

90-دهخدا، علی اکبر، لغت نامه  دهخدا، ذیل واژه« الگو»

91-ا علام الورى ص ۳۱۵.

92-  احمد ابن فارس، معجم المقاییس اللغه، ص۲۳۳

93-جوهری، اسماعیل ابن حماد، الصحاح، ج۲، ص۱۸۲۴؛ احمد ابن منظور، لسان العرب، ج۱۴، ص ۳۱۲

94-همان، ص ۱۰۷۱و فرهنگ عمید، حسن عمید، ص ۱۱۳۸

95-نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج۲۱، بیروت، داراحیاء التراث،،ص ۳۵۶

96-  حسینی، سیدریاض علی شاه، ابعاد اخلاقی و تربیتی امر به معروف ونهی از منکر در متون اسلامی، قم، جامعة المصطفی،ص۱۷

97-آل عمران، آیه ۱۱۰

98-مدرسی، محمدتقی، امامان و جنبش‌های مکتبی، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۶۷ ص ۲۸۱

99-أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاةَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ(الکافی ج۴ ص۵۷۴  باب زیارة قبر أبی عبد الله الحسین

100-     عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۲۳

101-     بحارالانوار، ج ۱۰۱، ص ۱۱۲

102-   الکافی، ج ۶، ص ۳۶۰

103-   الارشاد، شیخ مفید، ج 2، ص 174.

104-   مروج الذهب، علی بن حسین مسعودی، ج 3، ص 297.

105-   بحارالانوار، علّامه مجلسی، ج 68، ص 393.

106-   معانی الاخبار، شیخ صدوق، ص 191.

107-   مأخذ قبل، ج 71، ص 395.

108-   کشف الغمّه فی معرفة الائمه، علی بن عیسی اربلی، ج 2، ص 208.

109-   سوره عنکبوت، آیه 61.

110-   بحارالانوار، ج 3، ص 41.

111-   همان، ج 22، ص 431.

112-   اصول کافی، کلینی، ج 1، ص 25.

113-   مأخذ قبل، ج 47، ص 217.

114-   همان، ج 1، ص 200.

115-   احتجاج طبرسی، ج 2، ص 122.

116-   سوره صف، آیه 2.

117-   اصول کافی، ج 1، ص 18.

118-   بحارالانوار، ج 5، ص 198.

119-   همان، ج 1، ص 170.

120-   تحف العقول، ابن شعبه حرّانی، ص 381.

121-   اصول کافی، ج 8، ص 93.

122-   من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج 3، ص 174.

123-   مأخذ قبل، ج 4، ص 400.

124-   این سخنرانی در 25 شوال 1381 هجری قمری به مناسبت وفات امام صادق علیه السلام ایراد شده است.

125-   نهج البلاغه،خطبه 200.

126-   به کتاب کافی،ج 5/ص 65 الی 70 و جلد اول داستان راستان تحت عنوان «امام صادق و متصوفه »مراجعه شود.

127-   اعراف/32.

128-   ق/37.

 

سایر محصولات مشابه :
موجود

پیشینه کارآفرینی

0 16000 تومان
rating
پیشینه کارآفرینی پیشینه کارآفرینی
موجود
پیشینه بانکداری الکترونیک و مسئولیت اجتماعی پیشینه بانکداری الکترونیک و مسئولیت اجتماعی
موجود

پیشینه جرایم سایبری

0 15000 تومان
rating
پیشینه جرایم سایبری پیشینه جرایم سایبری
موجود
پایان نامه رابطه عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی پایان نامه رابطه عملکرد اجتماعی و عملکرد مالی
موجود
پایان نامه عوامل موثر بر جرایم سایبری در ایران پایان نامه عوامل موثر بر جرایم سایبری در ایران
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید