تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پیشینه عوامل موثر در عشق به برند در بازاریابی ورزشی

rating
قیمت: 9,900 تومان

پیشینه .قابل ویرایش. 54 صفحه. منابع دارد. مناسب برای فصل 2پایان نامه و تحقیق

منابع:

-آزادی ،رسول، یوسفی، بهرام و عیدی ، حسین،(1394).اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت پوشاک ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیلان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور(مطالعه موردی، برندهای ورزشی معتبر ایرانی موجود در بازار کشور)،نشریه پژوهش در ورزش دانشگاهی،شماره8، صص53-73.

-آقازاده ،هاشم ، شاه حسینی ، محمد علی و پریشان ، فاطمه ،(1394). بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال دهم ،شماره38، ص 146-158.

-احمدیان ، بهرام و شیخعلی زاده، محبوب، (1395).تاثیر تصویر برندبر عشق به برند در محصولات ورزشی شرکتهای نایک و آدیداس از دیدگاه مشتریان ورزشی،همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد سلامت نشاط اجتماعی ، کارآفرینی و قهرمانی ، دانشگاه شهید چمران اهواز،ص 1-7.

-امیرشاهی، میر احمد،یزدانی، حمیدرضا؛ محمدیان، محمود و تقوي فرد، نسیم.( 1392 ) آزمون عشق به برند در میان اعضاي شبکه هاي اجتاعی در ایران براساس مدل آلبرت و همکاران. فصلنامه مدیریت برند، سال اول، شماره دوم،ص 11-32.

-تجاری، فرشاد، فرهاد فر، الهام و زارعی، علی، (1390). مطالعه تطبیقی بازاریابی ورزشی در بازی های المپیک تابستانی و زمستانی(1996-2004)، فصلنامه مدیریت ورزشی ، شماره اول ،ص 17-38.

-ترابی نهاد، فرزانه ،(1391). بررسی عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال ،دانشگاه تبریز دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی،ص1-109.

-تهذیبی ، خادم علی ،(1394). عوامل موثر بر ارزش برند در بازاریابی ورزشی برای مصرف کنندگان ایرانی(نمونه موردی برند نایک در استان خوزستان)،تهران ،  کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن21، ص 1-20.

-پسندیده ، پوریا، (1394). بررسی تاثیر عشق به برند بر تمایل به پرداخت بیشتر و تبلیغات دهان به دهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، پردیس فارابی دلنشگاه تهران، دانشکده میریت و حسابداری، ص 1-158.

-جمشيديان، م، ( 1394 )، بررسي تاثير رضايتمندي و اعتماد بر وفاداري مشتريان در سازمانهای خدماتی مديريت بازاريابي، شماره 28 ، صص 15-31.

-حاج كريمي، ع. مكي زاده، و جماليه بسطامي، ب، ( 1390 )، "بررسي ارتباط كيفيت مواجهه خدمت و وفاداري مشتریان در سازمانهای خدماتی تجاری ، نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره3، ص29-47.

-حیدرزاده، ک. زندحسامی، ح. حسنلو، م.م،(1388). ارزیابی تمایلات مشتریان در فرآیند تصمیم گیری خرید کالاهای خارجی. مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 1، صص 40-61.

-شیرخدایی، میثم و نبی زاده ، زهرا، (1392).عشق به برند:مطالعه تجربی مصرف کنندگان ایرانی،نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره16، ص95-122.

-رحیم نیا، فریبرز، ناظمی، شمس الدین و دهقان بنادکی، منصوره،(1393).عوامل موثر بر شیفتگی به برند، کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار ،اقتصاد و مدیریت ،ص1-8.

-رحیم نیا فریبرز، حدادیان ، علیرضا و دروگر، ایمان، (1395).تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه وفاداری به برند، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز، کرج، مرکز همایشهای بین المللی رازی، ص1-11.

-طبیبی ،سیدجمال الدین ، ملکی ،محمدرضا و دلگشایی ،بهرام،(1388).تدوین پایان نامه ،رساله ،طرح پژوهشی ومقاله علمی ،نشرفردوس، ص 113-191.

-علوی ، سید مسلم و نجفی سیاهرودی ، مهدی ،(1393).بررسی نقش وفاداری به برند در رابطه میان عشق به برند و هواداری از برند، نشریه پژوهشهای کاربردی در مدیریت ورزشی ، سال سوم، شماره1، ص23-36.

-علوی فومنی، سیده فاطمه ، رضایی کلید بری، حمید رضا و گودرزوند چگینی، مهرداد،(1396). مقایسه ابعاد ارزش ویژه برندهای برتر ورزشی (مورد مطالعه:برندهای رزشی نایک ،آدیداس و پوما)،فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال یازدهم، شماره41،ص51-72.

-غلامی نیسا چایی ، یاسر ،(1392). بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی استان گیلان ، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ص 1-166.

-قاسمی، رضا، جوادی پور، محمد و ترکفر، احمد،(1393). شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزشی کشور، نشریه مدیریت ورزشی ،دوره7، شماره6، ص 829-846.

-قجر بیگی ، سیما و زمانی ، اصغر ، (1395). شناسایی عوامل موثر تعیین کننده هویت برند بوسیله عشق به برند مصرف کنندگان برندهای ورزشی در تهران ،تهران، چهلرمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت ، کارآفرینی و آموزش ایران ،ص 1-21.

-قربانلو، سینا،(1385).مدیریت راهبردی نام تجاری،انتشارات مبلغان،چاپ اول، ص37-42.

-قیامی راد ، امیر و محرم زاده ، مهرداد ،(1388). بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه     رشته های ورزشی در ایران ، نشریه حرکت ، شماره39،ص 175-192.

-کاشف، میرمحمد و همدمی ،صبیحه،(1390). ارتباط بین ایجاد برند برتر با تجارت محصولات ورزشی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی،ص1-125.

-مطهری نژاد، ف، صمدی، س، طولابی، ز، الله پور اشرف، ی،(1393). بررسی رابطه ی بین برند و مصرف کننده (مورد مطالعه :لوازم خانگی برقی)، مجله مدیریت بازاریابی، شماره23، ص128-147.

-محرم زاده ، مهرداد و اکبری ، روناک ، (1392). ارتباط بین وفاداری مشتری و تقویت برند ملی در لیگهای حرفه ای فوتبال و والیبال ایران ،نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی ، شماره4، صص71-78.

-نعلی زاده ،محمدرضا،(1390). بررسی تاثیر عناصر آمیخته و تصویر ذهنی شرکت بر ارزش ویژه مارک

تجاری ایرانسل، بانك مقالات بازاریابی ایران،ص9.

-یوسفی ، بهرام، طاهری حمیدرضا و شجاعی ، وحید ،(1386). بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4 p، فصلنامه پژوهش در ورزش ،دوره 5، شماره 15، 81-95.

-یوسفی، بهرام و حسنی، زهره، (1389).مدیریت بازاریابی ورزش، انتشارات دانشگاه رازی کرمانشاه ، چاپ اول ، ص12-14.

-یوسفی، بهرام و صفری تکیه ، شیوا، (1393). مقایسه ابعاد ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی(مطالعه موردی: برند آدیداس)،دو فصلنامه مدیریت و توسعه ورزش ، سال پنجم ، شماره اول،ص 201- 216.

-Ahuvia, A. C., Bagozzi R. P., & Batra R. (2007). Brand love: the what and so what. Marketing Science Institute Conference, Mineapolis,pp32-35.

-Ahuvia, A. C. (2005). Beyond the extended self: loved objects and consumers identity narratives. Journal of Consumer Research, 32, 171– 184.

-Albert, N. Merunka, D. & Valette-Florence, P. (2008). Brand Love: Conceptualisation and Measurement. Australia and New Zealand Marketing Academy Conference, Sydney, Australia,pp18.

Albert, N. & Merunka, D. (2013). “The role of brand love in consumer-brand relationships”, Journal of Cunsumer Marketing, 3 (3), pp. 258-266.

-Albert, N., Merunka, D. & Valette-Florence, P. (2010). Passion for the Brand and Consumer Brand Relationships. ANZMAC Annual Conference, p29.

-Atilgan, E., Aksoy, S., & Akinci, S. (2005). Determinants of the brand equity: a verification approach in the beverage industry in Turkey. Marketing intelligence & planning, 23(3): 237-248.

-Bauer, H. H, Sauer, N. E., & Schmitt, P. (2005). Customer-based brand equity in the team sport industry: Operationalization and impact on the economic success of sport teams. European Journal of Marketing, 39(5/6): 496-513

-Bauer, H. H., Heinrich, D., & Marin, I. (2007). How to create high emotional consumer–brand relationships: The causalities of brand passion. Proceedings of the Australian and New Zealand Market Acad, University of Otago, pp:218–219

-Brown M, Nagel M,(2002). The Size of the Sport Industry in the United States: Understanding European Sport Management Congress: future of Sport Management  Proceeding Firenze: Italy: E A S.p10.

-Carroll, B. A., & Ahuvia, A. C. (2006). Some antecedents and outcomes of brand love. Market Lett, 17(2), pp79- 89.

-Fetscherin, M. Boulanger, M. Goncalves Filho, C. Quiroga Souki, G. (2014). The effect of product category on consumer brand relationships. Journal of Product & Brand Management ,62(6), 19–97.

-Filo, K., Funk, D. C. & Alexandris, K. (2008). Exploring the role of brand trust in the relationship between brand associations and brand loyalty in sport and fitness. International Journal of Sport Management and Marketing, 3(1): 39-57.

-Foong yee4 W. 2008. Influence of Brand Loyalty on Consumer Sportswear. International Journal of Economics and Management. 2 (2): 221-236

-Gladden J. M, Sutton WA.(2009). Marketing principles applied to sport management.Sudbury, Jones and Bartlett Publishers, pp42-59.

-Henseler, J., Wilson, B. & Westberg, K. (2011). Managers' Perceptions of the Impact of Sport Sponsorship on Brand Equity: Which Aspects of the Sponsorship Matter Most. Sport Marketing Quarterly, 20(1): 7-21

-Kang Chanho , Bennett Gregg , Peachey Jon Wetly .(2016). Five dimensions of brand personality traits in sport, Journal of Sport Management Review, Vol19, pp:441-453.

-Ko, E. Taylor, C. Sung, H. Lee, J. Wagner, U. Navarro, D. Wang, F.(2012). Global marketing segmentation usefulness in the sportswear industry. Journal of Business Research. 65: 10-22.

-Pang, J. Keh, H. Peng, S. (2002). Effects of advertising strategy on consumer-brand relationship: A brand love perspective. Frontiers of Business Research in China, 3(4), pp522–820.

-Raj, A, Arokiasamy, A. (2012). The Effect of Marketing Mix and Customer Perception on Brand Loyalty. Journal of Business and Management,Vol 4,No 2, pp: 1-11.

-Roberts, K. (2006). Lovemarks: The future beyond brands. New York: Power house books. p19.

-Rodrigues, P., Reis, R. (2013). The Influence of "Brand Love" In Consumer Behavior The Case of Zara and Modalfa Brands. Proceedings of 22nd International Business Research Conference, MeliaGalgos Hotel, Madrid, Spain, ISBN: 978-1-922069-30-6.

-Sashi, C.M. and Karuppur, D.P.( 2002). Franchising in global markets: Towards a conceptual framework. International Marketing Review, No19: 499–524.

-Sternberg, R. J. (1986). A triangular theory of love. Psychological Review,93 (2) , pp:119–135.

-Swait, J., Erdem, T., Louviere, J., & Dubelaar, C. (2008). The equalization price: a measure of consumer-perceived brand equity. International Journal of Research in Marketing,Vol 10,No 1, 23-45.

-Thomson, M. MacInnis, D. J. Park, C. W. (2005). The ties that bind: Measuring the strength of consumers emotional attachment to brands. Journal of Consumer Psychology, 15 (1), pp. 11-21.

-Tong, X. Hawley, J.(2009). Creating brand equity in the Chinese clothing markets the effect of selected marketing activities on brand equity dimensions. Journal of Fashion Marketing and Management, 13 (4):pp 566-581.

-Heinrich, D., Bauer Johannes C. M., & Muhl, H. H. (2006). Measuring Brand Love: Applying Sternberg’s Triangular Theory of Love in Consumer- Brand Relations. ANZMAC Annual Conferenc.

-Huang, J. Kandampully, J. (2012). The role of emotional aspects in younger consumer-brand Relationships. Journal of Product and Brand Management, 21 (2),26–106.

-Hung wang ,Michael chih ,Yun Tang , Ya ,(2017). Examining the antecedents of sport team brand equity: A dual-identification perspective, Journal of Sport Management Review,Vol19,No2,pp157-170.

-Johnsson Tobiass , Kask Johan,(2018). Configurations of business strategy and marketing channels for e-commerce and traditional retail formats: A Qualitative Comparison Analysis (QCA) in sporting goods retailing, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol34 ,pp326-333.

-Lau M,Chang M,Moon K,Liu W.(2006)”the brand loyalty of sportswear in hong kong “journal of textile and apparel,technology and management. volume5, issue1.

-Pits, B.G & Stotlar, D.K (2002), “Fundamentals Of Sport marketing”. Morgantown, Fitness information Technology. P: 10.

 

سایر محصولات مشابه :
موجود
پیشینه زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران پیشینه زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران
موجود
پیشینه عوامل موثر در عشق به برند در بازاریابی ورزشی پیشینه عوامل موثر در عشق به برند در بازاریابی ورزشی
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید