تمامی دسته بندی ها

 • تمامی دسته بندی ها
 • پاورپوینت
 • مالی
 • امور عمومی
 • آموزشی
 • بازرگانی
 • دولتی
 • کارهای کلاسی
 • امورعمومی
 • پیشینه های پژوهش
 • پرسش نامه ها
 • پرسشنامه ها
 • پرسش نامه
 • مقاله ها
 • مقاله
 • دروس معماری
 • کارآفرینی
 • قابل ویرایش
 • کارکلاسی

پروپوزال عوامل موثر در عشق به برند در بازاریابی ورزشی

rating
قیمت: 7,000 تومان

پروپوزال.قابل ویرایش. 20 صفحه. منابع دارد.

منابع:

-آقازاده ،هاشم ، شاه حسینی ، محمد علی و پریشان ، فاطمه ،(1394). بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران ، فصلنامه علوم مدیریت ایران ، سال دهم ،شماره38، ص 146-158.

-ترابی نهاد، فرزانه ،(1391). بررسی عوامل موثر بر تصمیم خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی با استفاده از مدل اسپرولز و کندال ،دانشگاه تبریز ْ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی،ص1-109.

-تهذیبی ، خادم علی ،(1394). عوامل موثر بر ارزش برند در بازاریابی ورزشی برای مصرف کنندگان ایرانی(نمونه موردی برند نایک در استان خوزستان)،تهران ،  کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن21، ص 1-20.

-پسندیده ، پوریا، (1394). بررسی تاثیر عشق به برند بر تمایل به پرداخت بیشتر و تبلیغات دهان به دهان ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ، پردیس فارابی دلنشگاه تهران، دانشکده میریت و حسابداری، ص 1-158.

-رحیم نیا فریبرز، حدادیان ، علیرضا و دروگر، ایمان، (1395).تاثیر عشق به برند بر قصد خرید بواسطه وفاداری به برند، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز، کرج، مرکز همایشهای بین المللی رازی، ص1-11.

-غلامی نیسا چایی ، یاسر ،(1392). بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی استان گیلان ، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی، دانشگاه شمال ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، ص 1-166.

-قجر بیگی ، سیما و زمانی ، اصغر ، (1395). شناسایی عوامل موثر تعیین کننده هویت برند بوسیله عشق به برند مصرف کنندگان برندهای ورزشی در تهران ،تهران، چهلرمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت ، کارآفرینی و آموزش ایران ،ص 1-21.

-قیامی راد ، امیر و محرم زاده ، مهرداد ،(1388). بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران ، نشریه حرکت ، شماره39،ص 175-192.

-یوسفی ، بهرام، طاهری حمیدرضا و شجاعی ، وحید ،(1386). بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4 p، فصلنامه پژوهش در ورزش ،دوره 5، شماره 15، 81-95.

 

 

-Raj, A, Arokiasamy, A.(2012). The Effect of Marketing Mix and Customer Perception on Brand Loyalty. Journal of Business and Management,Vol 4,No 2,pp: 1-11

-Hung wang ,Michael chih ,Yun Tang , Ya ,(2017). Examining the antecedents of sport team brand equity: A dual-identification perspective, Journal of Sport Management Review,Vol19,No2,pp157-170.

-Johnsson Tobiass , Kask Johan,(2018). Configurations of business strategy and marketing channels for e-commerce and traditional retail formats: A Qualitative Comparison Analysis (QCA) in sporting goods retailing, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol34 ,pp326-333.

-Kang Chanho ,Bennett Gregg ,Peachey Jon Wetly .(2016). Five dimensions of brand personality traits in sport, Journal of Sport Management Review, Vol19,pp441-453.

-Rodrigues, P., Reis, R. (2013). The Influence of "Brand Love" In Consumer Behavior  The Case of Zara and Modalfa Brands. Proceedings of 22nd International Business Research Conference, MeliaGalgos Hotel, Madrid, Spain, ISBN: 978-1-922069-30-6

-Swait, J., Erdem, T., Louviere, J., & Dubelaar, C. (2008). The equalization price: a measure of consumer-perceived brand equity. International Journal of Research in Marketing,Vol 10,No 1, 23-45.

 

سایر محصولات مشابه :
موجود
مقاله مدلسازی اقتصادسنجی تاثیر تحريمها بر بازار ارز مقاله مدلسازی اقتصادسنجی تاثیر تحريمها بر بازار ارز
موجود
مقاله محاسبات ابری سیار مقاله محاسبات ابری سیار
موجود

بسته مقاله خلاقیت

0 5000 تومان
rating
بسته مقاله خلاقیت بسته مقاله خلاقیت
گذرگاه امن زرین پال

 

سایت های مفید